Τρίτη, 29 Απριλίου 2014

  Εργασίες μαθητών από τα τμήματα Α3 και Α4 για το κείμενο "Ολυμπιακός Ύμνος", του Κ. Παλαμά.
Οι μαθητές παρουσιάζουν σε μορφή κειμένου (Word) ή παρουσίασης (Powerpoint) πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και συγκρίνουν τους Ολυμπιακούς της αρχαιότητας με τους σύγχρονους.

Παρουσιάσεις για Ολυμπιακούς Αγώνες